Možnosti odberu Osobne Kuriér
Platobné podmienky Hotovosť Platba u kuriéra
Eko-friendly
Bio výroba
Ďalej ponúkame
Predaj z dvora

Lavender Hill Farm

Trnavský kraj
Prvovýrobca/farmár
Ponúkame
Profil
Otvorené
O nás
Na našej malej rodinnej farme pestujeme rôzne druhy levandúľ a bylín. Vyrábame z nich rôzne produkty.

Ponuka

Levanduľový sirup
Cena 6,50 € za 500 ml.
Ponuka 500 ml.